Đáp án Bài 3: Luyện tập chung (trang 128, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

a) Hình lập phương M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình lập phương N. Nên diện tích một mặt của hình M gấp diện tích một mặt của hình N số lần là:

3 x 3 = 9 (lần)

Vậy diện tích toàn phần của hình M gấp 9 lần diện tích toàn phần của hình N.

b) Thể tích của hình lập phương M gấp thể tích hình lập phương N số lần là:

3 x 3 x 3 = 27 (lần)

Đáp số: a) 9 lần; b) 27 lần.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận