Đáp án Bài 3: Luyện tập chung (trang 127, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

Bán kính hình tròn là:

5 : 2 = 2,5 (cm)

Diện tích hình tròn là:

2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 (cm^2 )

Diện tích hình tam giác là:

4 x 3 : 2 = 6 (cm^2 )

Diện tích phần đã tô màu của hình tròn là:

19,625 – 6 = 13,625 (cm^2 )

Đáp số: 13,625cm^2 .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận