Đáp án Bài 3: Luyện tập chung (trang 106, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

Chu vi của hình tròn có đường kính 0,35m là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi sây là:

1,099 + 3,1 x 2 = 8,398 (m)

Đáp số: 8,398m.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận