Đáp án Bài 3: Héc-ta – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

a) 85 {km}^2 < 850ha Đ
b) 51 ha > 60 000 {m}^2 S
{c)} {4 dm}^2 7{cm}^2 {=} 4frac{7}{10} {dm}^2 Đ

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận