Đáp án Bài 3: Diện tích hình thang – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

(110 + 90,2) : 2 = 100,1 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

Đáp số:10020,01 (m^2 )

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận