Đáp án bài 3 đề thi vào lớp 10 Toán THPT TP. Hồ Chí Minh 2014-2015

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 3 đề thi vào lớp 10 Toán THPT TP. Hồ Chí Minh 2014-2015

Bài 3 :

a)

= 3sqrt {5} – 5 + 5 – 2 sqrt {5}

= sqrt {5}

b)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận