Đáp án bài 3 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2014 – 2015

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 3 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2014 – 2015

Bài 3 :

1) Đồ thị (P) : y = frac {1}{2} . x^2

2) Gọi M(x; 0) là điểm cần tìm.

Trong tam giác MAB, ta có: |MA – MB| ≤ AB

Nên: |MA-MB|max = AB

Lúc đó M là giao điểm của đường thẳng AB với trục hoành.

Vậy A ( -2;2)

Phương trình đường thẳng AB : y = ax + b

Vì AB đi qua A và B nên :

Do đó (AB) : y = – frac {1}{3} x + 4/3

Vì AB cắt trục hoành tại M nên : 0 = – frac {1}{3} x + 4/3 => x = 4

Vậy M ( 4 ; 0)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận