Đáp án bài 3 đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm 2014 – 2015

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 3 đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm 2014 – 2015

Bài 3 :

Gọi x (km/h) là vận tốc của xe máy (điều kiện: x > 0)

Vận tốc xe ôtô là x + 10 (km/h)

Thời gian xe máy đi từ A đến B là 200 / x (h)

Thời gian xe ôtô đi từ A đến B là 200 / ( x + 10 ) ( h)

Vì ôtô đi sau xe máy 1 giờ và đến B cùng lúc với xe máy nên ta có phương trình :

<=> x^2 + 10x – 2000 = 0

Vậy vận tốc xe máy là 40 km/h, xe ôtô là 40 + 10 = 50 km/h.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận