Đáp án bài 3 đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Nam Định năm 2014 – 2015

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 3 đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Nam Định năm 2014 – 2015

Bài 3 :

Ta có :

Thế x = 3 – 2y vào phương trình (1) ta được: (3 – 2y)(y + 2) + y = 6

<=> 3y + 6 – 2y^2 – 4y + y- 6 = 0

<=> – 2y^2 = 0 <=> y = 0.

Suy ra x = 3.

Vậy hệ phương trình đã cho có một nghiệm (x; y) = (3; 0).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận