Đáp án bài 3 Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT Ninh Bình năm 2009-2010

Đáp án bài 3 Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT Ninh Bình năm 2009-2010 Bài 3 : Gọi vận tốc của người đi xe đạp từ A đến B là x (km/h; x > 0) Vận tốc khi người đó đi từ B về A là: x + 3 (km/h) Thời gian người đó đi từ A đến B là: 36 / x (h) Thời gian người đó di từ B về A là: 36 / ( x + 3) (h) Vì thời gian về ít hơn thời gian đi nên ta có phương trình: 36 / x – 36 / ( x + 3) = 3 / 5 <=> + 3x...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 3 Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT Ninh Bình năm 2009-2010

Bài 3 :

Gọi vận tốc của người đi xe đạp từ A đến B là x (km/h; x > 0)

Vận tốc khi người đó đi từ B về A là: x + 3 (km/h)

Thời gian người đó đi từ A đến B là: 36 / x (h)

Thời gian người đó di từ B về A là: 36 / ( x + 3) (h)

Vì thời gian về ít hơn thời gian đi nên ta có phương trình:

36 / x – 36 / ( x + 3) = 3 / 5 <=> x^2 + 3x – 180 = 0

Ta có Δ = 729 > 0 nên ta có: x1 = 12 (thỏa), x2 = -15 (loại).

Vậy vận tốc của người đó đi từ A đến B là 12km/h.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: