Đáp án bài 3 Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên Ninh Bình năm 2009 -2010

Đáp án bài 3 Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên Ninh Bình năm 2009 -2010 Bài 3 : Ta có : (a + ) (b + ) = 3 <=> [ – ( + 3)]. [ – () ] = 3( a – ) ( b – ) <=> ( a – ) (b – ) => 2a+ 2b =0 => a + b = 0 Vì > 0 , > 0 nên a = b = 0 Suy ra a +b = 0 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 3 Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên Ninh Bình năm 2009 -2010

Bài 3 :

Ta có :

(a + sqrt {a^2 + 3} ) (b + sqrt {b^2 + 3} ) = 3

<=> [a^2 – (a^2 + 3)]. [ b^2 – ({b^2 + 3} ) ] = 3( a – sqrt {a^2 - 3} ) ( b – sqrt {b^2 + 3} )

<=> ( a – sqrt {a^2 + 3} ) (b – sqrt {b^2 + 3} )

=> 2asqrt {b^2 + 3} + 2b sqrt {a^2 + 3} =0

=> a sqrt {b^2 + 3} + b sqrt {a^2 + 3} = 0

sqrt {a^2 + 3} > 0 , sqrt {b^2 + 3} > 0 nên a = b = 0

Suy ra a +b = 0

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: