Đáp án bài 3 đề thi tuyển sinh Toán 10 THPT TP.Hồ Chí Minh 2010-2011

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 3 đề thi tuyển sinh Toán 10 THPT TP.Hồ Chí Minh 2010-2011

Bài 3 :

Đáp án bài 3 đề vào lớp 10 THPT HCM

Đáp án bài 3 đề vào lớp 10 THPT HCM

= 5.3 + 5 = 20 => B = 10

Bình luận
0

Bình luận