Đáp án bài 3 đề thi Toán vào lớp 10 Chuyên THPT năng khiếu 2008 -2009

Đáp án bài 3 đề thi Toán vào lớp 10 Chuyên THPT năng khiếu 2008 -2009 Bài 3 : a) Với x >1 : b) * a + 2b – 3c = 0 <=> a – c = 2(c – b) (1) *bc + 2ac – 3ab = 0 <=> bc – ab + 2ac – 2ab = 0 <=> b (c – a) + 2a(c – b) = 0 (2) Từ (1) và (2) suy ra b(c – a) + a(a – c) = 0 <=> (c – a)(b -a) = 0 <=> c = a hoặc a = b. Nếu c = a thì (1) => c = b. Vậy a = b = c. Nếu a = b thì (1) => 3b – 3 c = 0 <=> b =...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 3 đề thi Toán vào lớp 10 Chuyên THPT năng khiếu 2008 -2009

Bài 3 :

a) Với x >1 :

b) * a + 2b – 3c = 0 <=> a – c = 2(c – b) (1)

*bc + 2ac – 3ab = 0 <=> bc – ab + 2ac – 2ab = 0

<=> b (c – a) + 2a(c – b) = 0 (2)

Từ (1) và (2) suy ra b(c – a) + a(a – c) = 0

<=> (c – a)(b -a) = 0 <=> c = a hoặc a = b.

Nếu c = a thì (1) => c = b. Vậy a = b = c.

Nếu a = b thì (1) => 3b – 3 c = 0 <=> b = c. Vậy a = b = c.

Ngày 09/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: