Đáp án bài 3 đề thi lớp 10 Toán THPT tỉnh Quảng Ngãi năm 2010-2011

Đáp án bài 3 đề thi lớp 10 Toán THPT tỉnh Quảng Ngãi năm 2010-2011 Bài 3 : Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là x (h) và thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là y (h) (điều kiện: x, y > 5). Trong một giờ: vòi thứ nhất chảy được 1/x bể; vòi thứ hai chảy được 1/y bể; cả hai vòi chảy đươc 1/y bể. Cả hai vòi chảy được 1/5 bể . Giải hệ phương trình ta được...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 3 đề thi lớp 10 Toán THPT tỉnh Quảng Ngãi năm 2010-2011

Bài 3 :

Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là x (h) và thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là y (h) (điều kiện: x, y > 5).

Trong một giờ: vòi thứ nhất chảy được 1/x bể; vòi thứ hai chảy được 1/y bể; cả hai vòi chảy đươc 1/y bể. Cả hai vòi chảy được 1/5 bể .

Giải hệ phương trình ta được x = 7,5; y = 15 (thỏa).

Vậy thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể nước là 7,5 (h); thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể nước là 15 (h).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: