Đáp án bài 3 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 3

| Tin mới | Tag:

Bài 3. Giữ nguyên chiều rộng của hình chữ nhật và tăng chiều dài lên 2m thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 24m2.

Vậy chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là:

24 : 2 = 12 (m)

Loading…

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

60 : 2 = 30 (m)

Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là:

30 – 12 = 18 (m)

Vậy diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

18 x 12 = 216 (m2)

Đáp số: 216m2.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận