Đáp án bài 3 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2 – Đề số 2

| Tin mới | Tag:

Bài 3. a) y + 56 = 56 – y

y = 0.

b) x + 32 = 18 + 45

x = 63 – 32

x = 31.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận