Đáp án bài 3 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2 – Đề số 2

Bài 3. a) y + 56 = 56 – y y = 0. b) x + 32 = 18 + 45 x = 63 – 32 x = 31. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3. a) y + 56 = 56 – y

y = 0.

b) x + 32 = 18 + 45

x = 63 – 32

x = 31.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 31/12 năm 2018 | Tin mới | Tag: