Đáp án bài 3 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2 – Đề số 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3. Độ dài mỗi cạnh tứ giác là:

20:4 = 5 (m)

Đáp án: 5m.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận