Đáp án bài 3 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2 – Đề số 11

| Tin mới | Tag:

Bài 3. Có tất cả số hoa là:

4 x 7 = 28 (bông)

Đáp số: 28 bông hoa.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận