Đáp án bài 3 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 1 – Đề số 1

| Tin mới | Tag:

ĐÁP ÁN

Bài 3.

a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 7, 6, 5, 3

b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 3, 5, 6, 7, 8, 9

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận