Đáp án bài 3 – Các bài toán về số tự nhiên lớp 4 phần 5

Bài giải bài 3 Mỗi đội phải đá với các dội còn lại nên số trận mà mỗi đội phải đá là: 14- 1 = 13 (trận) Có 14 đội bóng nên số trận đá bóng là: 13 × 14 = 182 (trận) Nhưng tính như vậy thì mỗi trận đá bóng đã được tính hai lần. Vậy thực sự số trận đá bóng là: 182 : 2 = 91 (trận) Đáp số: 91 trận. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài giải bài 3

Mỗi đội phải đá với các dội còn lại nên số trận mà mỗi đội phải đá là:

14- 1 = 13 (trận)

Có 14 đội bóng nên số trận đá bóng là:

13 × 14 = 182 (trận)

Nhưng tính như vậy thì mỗi trận đá bóng đã được tính hai lần. Vậy thực sự số trận đá bóng là:

182 : 2 = 91 (trận)

Đáp số: 91 trận.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: