Đáp án Bài 3: Bảng đơn vị đo thời gian – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

a) 72 phút = 1,2 giờ

270 phút = 4,5 giờ

b) 30 giây = 1/2 phút

135 giây = 2,25 phút

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận