Đáp án bài 3- Bài toán tìm số trung bình cộng – Toán lớp 4 (phần 1)

| Tin mới | Tag:

Bài giải bài 3

Số mét đường tổ hai sửa được là:

57 + 6 = 63 (m)

Trung bình mỗi tổ sửa được số mét đường là:

(57 + 63 + 45) : 3 = 55 (m)

Đáp số: 55 m đường.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận