Đáp án Bài 29: Các dạng toán về các phép tính – Giải toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

29. Anh nhiều hơn em 16 hòn bi vì :

15 + (5 − 4)= 16

Đáp số: 16 hòn bi

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận