Đáp án bài 29.20 – Bài luyện tập chương 4 – Sách bài tập Hóa học lớp 8

Đáp án bài 29.20 – Bài luyện tập chương 4 – Sách bài tập Hóa học lớp 8 Đáp án bài 29.20 : Đổi 100kg = 100000g sinh ra trên mỗi hecta trong mỗi ngày. Khối lượng khí sinh ra trên 5 hecta trong 1 ngày là: Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 29.20 – Bài luyện tập chương 4 – Sách bài tập Hóa học lớp 8

Đáp án bài 29.20 :

Đổi 100kg = 100000g

sinh ra trên mỗi hecta trong mỗi ngày.

Khối lượng khí {O_2} sinh ra trên 5 hecta trong 1 ngày là:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: