Đáp án bài 29.20 – Bài luyện tập chương 4 – Sách bài tập Hóa học lớp 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 29.20 – Bài luyện tập chương 4 – Sách bài tập Hóa học lớp 8

Đáp án bài 29.20 :

Đổi 100kg = 100000g

sinh ra trên mỗi hecta trong mỗi ngày.

Khối lượng khí {O_2} sinh ra trên 5 hecta trong 1 ngày là:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận