Đáp án bài 27, phần 2, chương 1: Các số trong phạm vi 10 – Toán lớp 1

Đáp án bài 27, phần 2, chương 1 Bài 27. Cách 1: Các số bé hơn 10 là: 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9. 5 số cần tìm phải khác nhau, như vậy số bé nhất, ta chọn là số 0. Số lớn nhất không được vượt quá số 4. Ví dụ chọn số lớn hơn số 5. Khi đó tổng 3 số còn lại là: 10 – 0 – 5 = 5 Như vậy chỉ có thể chọn 3 số bất kì trong các số là: 1;2;3;4. Nhưng tổng của 3 số bất kì trong 4 số trên đều lớn...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 27, phần 2, chương 1

Bài 27.

Cách 1: Các số bé hơn 10 là: 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9.

5 số cần tìm phải khác nhau, như vậy số bé nhất, ta chọn là số 0.

Số lớn nhất không được vượt quá số 4. Ví dụ chọn số lớn hơn số 5. Khi đó tổng 3 số còn lại là:

10 – 0 – 5 = 5

Như vậy chỉ có thể chọn 3 số bất kì trong các số là: 1;2;3;4. Nhưng tổng của 3 số bất kì trong 4 số trên đều lớn hơn 5. Vậy không thỏa mãn.

Vậy số lớn nhất trong 5 số cần tìm là số 4.

Lập luận tương tự, ta tìm được số lớn thứ hai cần tìm là số 3.

Khi đó ta có tổng của 3 số là:

0 + 3 + 4 = 7

Hai số cần tìm còn lại có tổng là:

10 – 7 = 3

Tổng của hai số khác nhau có tổng bằng 3, ta tìm ngay được đó là số 1 và số 2.

Vậy 5 số cần tìm là: 0;1;2;3;4.

Ta có

0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10

Cách 2: Các số bé hơn 10 là: 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9.

5 số cần tìm phải khác nhau, giả sử ta chọn 5 số là: 0;1;2;3;4.

Ta có

0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10 (Thỏa mãn yêu cầu của đề bài)

Nếu ta chọn một số khác lớn hơn 1 trong 5 số trên, giả sử là: 0;1;2;3;5

Ta có

0 + 1 + 2 + 3 + 5 = 11 > 10 ( Không thỏa mãn yêu cầu của đề bài).

Đáp số: 5 số cần tìm là: 0;1;2;3;4.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 17/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: