Đáp án bài 27 – Các bài toán đố về hình học , phần 2, Toán nâng cao lớp 3

Đáp án bài 27 Bài 27: Chiều rộng của tấm bìa: 10 : 2 = 5 (cm) Chiều dài của tấm bìa: 5 + 3 = 8 (cm) Diện tích của tấm bìa: 8 x 5 = 40 ( ) Đáp số: 40 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 27

Bài 27:

Chiều rộng của tấm bìa:

10 : 2 = 5 (cm)

Chiều dài của tấm bìa:

5 + 3 = 8 (cm)

Diện tích của tấm bìa:

8 x 5 = 40 ( cm^2 )

Đáp số: 40 cm^2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: