Đáp án bài 27.8 – Bài tập về điều chế oxit – Phản ứng phân hủy SBT Hóa 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 27.8 – Bài tập về điều chế oxit – Phản ứng phân hủy SBT Hóa 8

Bài 27.8 :

a) Số mol Al: 5,4 : 27 = 0,2(mol)

x = 0,2 × 34 = 0,15 (mol)

Thể tích khí oxi cần dùng để đốt chấy hoàn toàn 5,4 g Al là:

0,15 x 22,4 = 3,36 (lít)

b) Phương trình hóa học :

{n}_{KMnO_4} = y = 0,15 × 2 = 0,30 (mol)

Khối lượng {KMnO_4} cần dùng để điều chế 0,15 mol oxi là:

0,30 x 158 = 47,4(g)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận