Đáp án bài 26 – Các bài toán đố về hình học , phần 2, Toán nâng cao lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 26

Bài 26:

Nửa chu vi hình chữ nhật:

48 : 2 = 24 (cm)

Theo đề bài ta có:

Chiều rộng hình chữ nhật:

24 : 3 = 8 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật:

8 x 2 = 16 (cm)

Diện tích hình chữ nhật:

16 x 8 = 128 (cm^2 )

Đáp số: 128cm^2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận