Đáp án bài 25 – Các phép tính trong phạm vi 100 (P2) – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 25

Bài 25.

a) 17< 14 + [4] < 19 b) 19 > 12 + [ 6 ] > 17
c) 4 < 18- [13] < 15 – 9 d) 13< [18 ] – 4 < 15

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận