Đáp án Bài 25: Các dạng toán về các phép tính – Giải toán lớp 4

25. 29 + 65 = (29+ 1 ) + (65 – 1) = 30 + 64 = 94 Chú ý : Khi số hạng có hàng đơn vị lớn hơn 5 thì bù vào để thành số tròn chục và bớt ở số hạng kia bấy nhiêu đời vị. Ba phép tính cuối làm tròn trăm một số hạng. Chẳng hạn: 188 + 276 = (188 + 12) + (276 – 12) = 200 + 264 = 464 Còn lại, bạn đọc tự làm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

25.

29 + 65 = (29+ 1 ) + (65 – 1)

= 30 + 64 = 94

Chú ý : Khi số hạng có hàng đơn vị lớn hơn 5 thì bù vào để thành số

tròn chục và bớt ở số hạng kia bấy nhiêu đời vị. Ba phép tính cuối làm

tròn trăm một số hạng.

Chẳng hạn: 188 + 276 = (188 + 12) + (276 – 12)

= 200 + 264 = 464

Còn lại, bạn đọc tự làm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: