Đáp án bài 25 – Các bài toán đố về hình học , phần 2, Toán nâng cao lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 25

Bài 25:

Cạnh của hình vuông bằng:

16 : 4 = 4 (cm)

Diện tích của hình vuông:

4 x 4 = 16 (cm^2 )

Nửa chu vi hình chữ nhật:

24 : 2 = 12 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật bằng:

12 – 4 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật:

8 x 4 = 32 (cm^2 )

Diện tích hình chữ nhật hơn diện tích hình vuông: 32 – 16 = 16 (cm^2 )

Đáp số: 16 (cm^2 )

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận