Đáp án bài 25 – Các bài toán đố về hình học , phần 2, Toán nâng cao lớp 3

Đáp án bài 25 Bài 25: Cạnh của hình vuông bằng: 16 : 4 = 4 (cm) Diện tích của hình vuông: 4 x 4 = 16 () Nửa chu vi hình chữ nhật: 24 : 2 = 12 (cm) Chiều dài hình chữ nhật bằng: 12 – 4 = 8 (cm) Diện tích hình chữ nhật: 8 x 4 = 32 () Diện tích hình chữ nhật hơn diện tích hình vuông: 32 – 16 = 16 () Đáp số: 16 () Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 25

Bài 25:

Cạnh của hình vuông bằng:

16 : 4 = 4 (cm)

Diện tích của hình vuông:

4 x 4 = 16 (cm^2 )

Nửa chu vi hình chữ nhật:

24 : 2 = 12 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật bằng:

12 – 4 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật:

8 x 4 = 32 (cm^2 )

Diện tích hình chữ nhật hơn diện tích hình vuông: 32 – 16 = 16 (cm^2 )

Đáp số: 16 (cm^2 )

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 24/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: