Đáp án bài 25 – Các bài toán đố tìm một phần mấy của một số ,P1, Toán nâng cao lớp 3

Đáp án bài 25 Bài 25: 1/6 sợi dây thứ nhất là: 24 : 6 = 4 (m) Sợi dây thứ hai dài: 4 x 7 = 28 (m) Đáp số: 28 m. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 25

Bài 25:

1/6 sợi dây thứ nhất là:

24 : 6 = 4 (m)

Sợi dây thứ hai dài:

4 x 7 = 28 (m)

Đáp số: 28 m.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: