Đáp án bài 25 – Các bài toán đố tìm một phần mấy của một số ,P1, Toán nâng cao lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 25

Bài 25:

1/6 sợi dây thứ nhất là:

24 : 6 = 4 (m)

Sợi dây thứ hai dài:

4 x 7 = 28 (m)

Đáp số: 28 m.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận