Đáp án Bài 24: Các dạng toán về các phép tính – Giải toán lớp 4

24. 23 + 56 = (23 – 3) + (56 + 3) = 20 + 59 = 79 Chú ý : − Làm tròn chục một số hạng để dễ cộng. − Bớt số đơn vị ở số có hàng đơn vị nhỏ hơn. Còn lại, bạn đọc tự làm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

24.

23 + 56 = (23 – 3) + (56 + 3)

= 20 + 59 = 79

Chú ý : − Làm tròn chục một số hạng để dễ cộng.

− Bớt số đơn vị ở số có hàng đơn vị nhỏ hơn.

Còn lại, bạn đọc tự làm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: