Đáp án bài 24 – Các bài toán đố về hình học , phần 2, Toán nâng cao lớp 3

Đáp án bài 24 Bài 24: Ta có thể chia hình chữ nhật thành 3 hình vuông bằng nhau mỗi hình vuông có diện tích bằng: 48 : 3 = 16 () Ta có: 16 = 4 x 4 Vậy mỗi hình vuông có cạnh bằng 4cm hay hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4cm Chiều dài hình chữ nhật bằng: 4 x 3 = 12 (cm) Chu vi hình chữ nhật bằng: (12 + 4) x 2 = 32 (cm) Đáp số: 32cm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 24

Bài 24:

Ta có thể chia hình chữ nhật thành 3 hình vuông bằng nhau mỗi hình vuông có diện tích bằng:

48 : 3 = 16 (cm^2)

Ta có: 16 = 4 x 4

Vậy mỗi hình vuông có cạnh bằng 4cm hay hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4cm

Chiều dài hình chữ nhật bằng:

4 x 3 = 12 (cm)

Chu vi hình chữ nhật bằng:

(12 + 4) x 2 = 32 (cm)

Đáp số: 32cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: