Đáp án bài 24 – Các bài toán đố về hình học , phần 2, Toán nâng cao lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 24

Bài 24:

Ta có thể chia hình chữ nhật thành 3 hình vuông bằng nhau mỗi hình vuông có diện tích bằng:

48 : 3 = 16 (cm^2)

Ta có: 16 = 4 x 4

Vậy mỗi hình vuông có cạnh bằng 4cm hay hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4cm

Chiều dài hình chữ nhật bằng:

4 x 3 = 12 (cm)

Chu vi hình chữ nhật bằng:

(12 + 4) x 2 = 32 (cm)

Đáp số: 32cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận