Đáp án bài 24 – Các bài toán đố tìm một phần mấy của một số ,P1, Toán nâng cao lớp 3

Đáp án bài 24 Bài 24: Ngày thứ hai nhà máy sản xuất được: 42 x 3 = 126 (sản phẩm) Ngày thứ hai nếu sản xuất thêm 2 sản phẩm thì được: 126 + 2 = 128 (sản phẩm) Ngày thứ ba nhà máy sản xuất được: 128 x 2 = 256 (sản phẩm) Đáp số: 256 sản phẩm Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 24

Bài 24:

Ngày thứ hai nhà máy sản xuất được:

42 x 3 = 126 (sản phẩm)

Ngày thứ hai nếu sản xuất thêm 2 sản phẩm thì được:

126 + 2 = 128 (sản phẩm)

Ngày thứ ba nhà máy sản xuất được:

128 x 2 = 256 (sản phẩm)

Đáp số: 256 sản phẩm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: