Đáp án bài 24.8 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Đáp án bài 24.8 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8 Bài 24.8 : Phát biểu của em học sinh chỉ đúng câu đầu : Cây nến cháy vì có phản ứng cháy của nến với khí oxi, còn bóng đèn sáng lên không phải là phản ứng cháy (vì không có khí oxi) mà là dây tóc bóng đèn nóng lên thì phát sáng nhờ nguồn điện. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 24.8 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Bài 24.8 :

Phát biểu của em học sinh chỉ đúng câu đầu : Cây nến cháy vì có phản ứng cháy của nến với khí oxi, còn bóng đèn sáng lên không phải là phản ứng cháy (vì không có khí oxi) mà là dây tóc bóng đèn nóng lên thì phát sáng nhờ nguồn điện.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 07/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: