Đáp án bài 24.7 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Đáp án bài 24.7 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8 Bài 24.7 : a) Ở nhiệt độ 100 °c thì nước sôi. b) Trong thời gian nước sôi, nhiệt độ không thay đổi. c) Vỏ các-tông không cháy trên bếp lửa khi trong hộp các-tông có đầy nước, khi trong hộp các-tông hết nước, vỏ các-tông sẽ cháy ở nhiệt độ trên 100 °C. d) Nếu trong hộp các-tông không có nước thì vỏ hộp sẽ cháy khi...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 24.7 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Bài 24.7 :

a) Ở nhiệt độ 100 °c thì nước sôi.

b) Trong thời gian nước sôi, nhiệt độ không thay đổi.

c) Vỏ các-tông không cháy trên bếp lửa khi trong hộp các-tông có đầy nước, khi trong hộp các-tông hết nước, vỏ các-tông sẽ cháy ở nhiệt độ trên 100 °C.

d) Nếu trong hộp các-tông không có nước thì vỏ hộp sẽ cháy khi đun hộp trên bếp lửa.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: