Đáp án bài 24.5 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 24.5 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Bài 24.5 :

Người và động vật trong quá trình hô hấp lấy {O_2} , thải ra khí {CO_2} . Nhiên liệu trong quá trình đốt cháy cũng cần {O_2} và thải ra {CO_2} , nhưng lượng {O_2} không mất dần do sự quang hợp của cây xanh đã hấp thụ khí {CO_2} và tạo ra lượng khí oxi rất lớn. Do đó tỉ lệ oxi trong không khí (tính theo thể tích) luôn luôn xấp xỉ bằng 20%.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận