Đáp án bài 24.4 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 24.4 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Bài 24.4 :

Ở bình (1) cục than cháy lâu hơn ở bình (2):

Bình (2) cục than cháy lâu hơn ở bình (3) vì lượng oxi ở 3 bình như nhau.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận