Đáp án bài 24.2- Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 24.2- Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Bài 24.2 :

Phương trình hóa học của phản ứng {O_2} với :

a) 3 kim loại :

b) 3 phi kim

c) 3 hợp chất

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận