Đáp án bài 24.2- Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Đáp án bài 24.2- Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8 Bài 24.2 : Phương trình hóa học của phản ứng với : a) 3 kim loại : b) 3 phi kim c) 3 hợp chất Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 24.2- Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Bài 24.2 :

Phương trình hóa học của phản ứng {O_2} với :

a) 3 kim loại :

b) 3 phi kim

c) 3 hợp chất

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: