Đáp án bài 24.13 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 24.13 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Bài 24.13 :

Phương trình hóa học:

1mol 2,5mol

Thể tích oxi (đktc) dùng để đốt cháy 1 mol {C_2 H_2 } là: 2,5 x 22,4 = 56 (lít).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận