Đáp án bài 24.12 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Đáp án bài 24.12 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8 Bài 24.12 : Khối lượng than nguyên chất: 100 x 95 : 100 = 950 ( mol) Số mol than nguyên chất : 950 / 12 mol a) Thể tích oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy 1 kg than là: 950 : 12 x 22,4 = 1773,3 ( lít ) b) Thể tích khí (đktc) sinh ra bằng thể tích khí oxi tham gia là 1773,3 lít Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 24.12 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Bài 24.12 :

Khối lượng than nguyên chất: 100 x 95 : 100 = 950 ( mol)

Số mol than nguyên chất : 950 / 12 mol

a) Thể tích oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy 1 kg than là:

950 : 12 x 22,4 = 1773,3 ( lít )

b) Thể tích khí {CO_2} (đktc) sinh ra bằng thể tích khí oxi tham gia là 1773,3 lít

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 28/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: