Đáp án bài 24.11 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Đáp án bài 24.11 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8 Bài 24.11 : Khối lượng của N nguyên tử oxi bằng 16 g Suy ra : Khối lượng của N/2 nguyên tử oxi bằng 8 g Khối lượng của N ph ần tử oxi bằng 32 g. Suy ra : khối lượng của N/4 phân tử oxi bằng 8 g. Hai khối lượng này giống nhau. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 24.11 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Bài 24.11 :

Khối lượng của N nguyên tử oxi bằng 16 g

Suy ra : Khối lượng của N/2 nguyên tử oxi bằng 8 g

Khối lượng của N ph ần tử oxi bằng 32 g.

Suy ra : khối lượng của N/4 phân tử oxi bằng 8 g.

Hai khối lượng này giống nhau.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 16/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: