Đáp án bài 24.10 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 24.10 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Bài 24.10 :

a) Phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy cacbon:

C + {O_2} —-> {CO_2}

1 mol 1mol

Thể tích oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy 1 mol C là: 1 x 22,4=22,4(lít).

Thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy 1 mol C là:

22,420 × 100 = 112 (lít)

b) Phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy photpho:

Thể tích oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy 1,5 mol P là:

1,875 x 22,4 =42 (lít)

Thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy 1,5 mol P là:

42 : 20 × 100= 210 (lít)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận