Đáp án Bài 23 – Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

| Tin mới | Tag:

Bài 23 – Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

ĐÁP ÁN

23.1 D

23.2 B Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

hóa 12

mAg = 108.1,5 = 162 (g)

23.3 A

23.4 C

23.5 B

23.6 A

23.7 A

23.8.

HÓA 12

23.9

23.10 Ta có PTHH : M(OH)2 + H2SO4 → MSO4 + 2H2O

x > x > x (mol)

hóa 12

=> mdd sau phản ứng = (M + 34)x + 490x = (M + 524)x (g)

hóa 12

⇔ M = 64

Vậy kim loại cần tìm là Cu.

23.11 Vì sau khi nhiệt phân thu được oxit kim loại nên loại AgNO3.

Để đơn giản ta giả sử M có hoá trị II :

hóa 12

Nhận thấy khối lượng chất rắn giảm bằng khối lượng khí thoát ra

mNO2 + mO2 .= 9,4 – 4 = 5,4 g ⇔ 46.2x + 16x = 5,4 ⇔ x = 0,05

hóa 12

Xem Bài 23 – Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Hóa học 12

Bình luận
0

Bình luận