Đáp án Bài 23 – Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Bài 23 – Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại ĐÁP ÁN 23.1 D 23.2 B Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag mAg = 108.1,5 = 162 (g) 23.3 A 23.4 C 23.5 B 23.6 A 23.7 A 23.8. 23.9 23.10 Ta có PTHH : M(OH)2 + H2SO4 → MSO4 + 2H2O x > x > x (mol) => mdd sau phản ứng = (M + 34)x + 490x = (M + 524)x (g) ⇔ M = 64 Vậy kim loại cần tìm là Cu. 23.11 Vì sau khi nhiệt phân thu được oxit kim loại nên loại AgNO3. Để đơn giản ta giả sử M...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 23 – Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

ĐÁP ÁN

23.1 D

23.2 B Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

hóa 12

mAg = 108.1,5 = 162 (g)

23.3 A

23.4 C

23.5 B

23.6 A

23.7 A

23.8.

HÓA 12

23.9

23.10 Ta có PTHH : M(OH)2 + H2SO4 → MSO4 + 2H2O

x > x > x (mol)

hóa 12

=> mdd sau phản ứng = (M + 34)x + 490x = (M + 524)x (g)

hóa 12

⇔ M = 64

Vậy kim loại cần tìm là Cu.

23.11 Vì sau khi nhiệt phân thu được oxit kim loại nên loại AgNO3.

Để đơn giản ta giả sử M có hoá trị II :

hóa 12

Nhận thấy khối lượng chất rắn giảm bằng khối lượng khí thoát ra

mNO2 + mO2 .= 9,4 – 4 = 5,4 g ⇔ 46.2x + 16x = 5,4 ⇔ x = 0,05

hóa 12

Xem Bài 23 – Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Hóa học 12
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: