Đáp án Bài 23: Các dạng toán về các phép tính – Giải toán lớp 4

23. a) – Ta thấy ở tổng (95 – 8) + (73 + 8) = 95 + 73 vì khi bớt ở số hạng này bao nhiêu đơn vị và thêm vào số hạng kia bây nhiêu đơn vị thì tổng không thay đổi nên : 95 + 73 = (95 – 8)+ (73 + 8) Do đó, ta điền dấu = vào ô trống. – Vì (179 – 13) + (432 + 18) > (179 – 13) + (432 +13) Nên (179 – 13) + (432 + 18) > 179 + 432 Vậy: 179 + 432 (179 – 13)+ (432+18) b) Tương tự ta có : 73 + 29 + 81 (73 + 4)+...

Có thể bạn quan tâm:

23. a) – Ta thấy ở tổng (95 – 8) + (73 + 8) = 95 + 73 vì khi bớt ở số hạng này bao nhiêu đơn vị và thêm vào số hạng kia bây nhiêu đơn vị thì tổng không thay đổi nên :

95 + 73 = (95 – 8)+ (73 + 8)

Do đó, ta điền dấu = vào ô trống.

– Vì (179 – 13) + (432 + 18) > (179 – 13) + (432 +13)

Nên (179 – 13) + (432 + 18) > 179 + 432

Vậy: 179 + 432 (179 – 13)+ (432+18)

b) Tương tự ta có :

73 + 29 + 81 (73 + 4)+ (29 + 6)+ (81 +9)

và nhỏ hơn là : 4 + 6 + 9 = 19

68 + 37 + 49 (68 – 5) + (37 – 6) + (49 – 4)

và lớn hơn là :5 + 6 + 4 = 15

86 + 55 + 37 (86 + 8) + (55 – 3) + 37

và nhỏ hơn là : 8 – 3 = 5

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: