Đáp án bài 23 – Các bài toán đố về hình học , phần 2, Toán nâng cao lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 23

Bài 23:

Cạnh của sân khi chưa mở rộng:

20 : 4 = 5 (m)

Sau khi mở rộng, sân là hình chữ nhật có chiều rộng bằng 5m và chiều dài bằng:

5 + 2 = 7 (m)

Chu vi của sân sau khi được mở rộng:

(7 + 5) x 2 = 24 (cm)

Đáp số: 24cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận