Đáp án bài 23 – Các bài toán đố tìm một phần mấy của một số ,P1, Toán nâng cao lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 23

Bài 23:

Sau khi cho Lan, số kẹo còn lại của Hồng là:

8 x 2 = 16 (viên kẹo)

Theo đề bài ta có:


Số kẹo của Hồng Số kẹo Hồng cho Lan là:

16 : 4 = 4 (viên kẹo)

Số kẹo của Hồng là:

4 x 5 = 20 (viên kẹo)

Đáp số: 20 viên kẹo

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận