Đáp án bài 22, phần 2, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

Đáp án bài 22 Các số trong phạm vi 100 Bài 22.74 – 34 + 10 = 5053 + 15 – 28 = 4090 + 9 98 = 160 + 10 – 22 = 10 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 22 Các số trong phạm vi 100

Bài 22.

74 – 34 + 10 = 50 53 + 15 – 28 = 40
90 + 9 98 = 1 60 + 10 – 22 = 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: