Đáp án bài 22, phần 2, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 22 Các số trong phạm vi 100

Bài 22.

74 – 34 + 10 = 50 53 + 15 – 28 = 40
90 + 9 98 = 1 60 + 10 – 22 = 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận