Đáp án bài 22 (P7) – Các phép tính trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 22 (P7) Bài 22. Trước khi cho Tùng 12 viên bi, Toàn có số bi là: 24 + 12 = 36 (viên bi). Nhận thêm 12 viên bi thì Tùng mới có 24 viên bi. Vậy trước khi nhận thêm bi, Tùng có số bi là: 24 – 12 = 12 (viên bi). Đáp số: Tùng: 12 viên bi; Toàn: 36 viên bi. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 22 (P7)

Bài 22.

Trước khi cho Tùng 12 viên bi, Toàn có số bi là:

24 + 12 = 36 (viên bi).

Nhận thêm 12 viên bi thì Tùng mới có 24 viên bi.

Vậy trước khi nhận thêm bi, Tùng có số bi là:

24 – 12 = 12 (viên bi).

Đáp số: Tùng: 12 viên bi; Toàn: 36 viên bi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 05/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: